facebook
ul. Maratońska 2, Zgorzelec, tel. 75 649 27 06   e-mail: biuro@csr.zgorzelec.pl 

BASEN
BASEN OTWARTY CODZIENNIE
pon. - pt. 8:00 - 22:00
sob.: 8:00 - 20:00
nd.: 8:00 - 20:00
ZOBACZ

Spacer wirtualny.
Hala ul. Traugutta

Hala Sportowa przy ul. Traugutta 77 –

U d o s t ę p n i e n i e     h a l i     s p o r t o w e j   n a:

 

1) Imprezy sportowe

     Kluby, zakłady pracy  i  stowarzyszenia sportowe:

     trening      -     1 godzina  -  44,00 zł

    

     Uczniowskie Kluby Sportowe:

     trening    -     1 godzina   -  33,00 zł + VAT

 

3) zajęcia rekreacyjne,  nie podlegające  umowom  udostępnienia  hali

   (w ramach wolnych  godzin, nieobjętych terminarzem innych zajęć)

    trening     -     1 godzina  -  44,00 zł

 

KLUBY SPORTOWE

 

PARTNERZY

CSR W SIECI

Copyrights: Centrum Sportu i Rekreacji w Zgorzelcu